Tiểu sử GS Phan Lương Báu
06/01/2024TIỂU SỬ

GS PHAN LƯƠNG BÁU

 

Ông sinh tại làng Thới Thạnh, Quận Ô Môn, Cần Thơ. Thuở thiếu thời, Ông học tại Cần Thơ. Năm 1923, Ông lên học ở Sài Gòn tại trường Collège Chasseloup Laubat. Năm 1924, ông sang Pháp du học ở trường trung học Lycée DESCARTES ở TOURS. Lên đại học ông học ở INSTITUT AGRICOLE thuộc UNIVERSITÉ de NANCY, tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp năm 1930.    

 - Đồng thời ông học tại FACULTÉ DES SCIENCES UNIVERSITÉ DE NANCY đậu chứng chỉ Cao Học Thực Vật Ứng Dụng.

 - Học tại ÉCOLE NATIONALE DE SERICULTURE (Tầm tang)- MONTPELLIER được tặng Huy chương Thủ Khoa năm 1931.

Ông tiếp tục học, làm luận án Tiến sĩ, nhưng vào năm 1932 ông đành bỏ dở vì phải về nước để quán xuyến sự nghiệp canh tác trên đất đai của gia đình. Trong thời gian này ông được cử làm hội viên Phòng Canh Nông Nam Kỳ, Hội viên Hội đồng Kinh Tế Lý Tài ĐÔNG DƯƠNG.

Năm 1950, Ông và phu nhân mở trường tư thục Võ Văn.

Năm 1956, ông được Bộ Canh nông bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục BLAO. Trường được tài trợ bởi kề hoạch Colombo, xây dựng mới từ giảng đường đến văn phòng, nhà hiêụ trưởng, nhà giáo sư đến ký túc xá, ông cho trồng một đồng cỏ rộng 18 mẫu, xây đập nước, tháp nước. Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục đẫ có thời được xếp vào hàng đầu những trường nông nghiệp ở Đông Nam Á.

Đến cuối năm 1958 ông được thuyên chuyển về làm hiệu trưởng trường Canh Nông Thực hành Cần Thơ. Sau biến cố 1 tháng 11 năm 1963, học sinh các trường lớn trên lảnh thổ Việt Nam Cộng Hòa từng đợt nổi lên đòi lật đổ ban giám đốc, ông đã từ chức hiệu trưởng.

Qua năm 1964, ông được bổ nhiệm làm Phụ tá Giám đốc Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn.

Đến cuôí tháng 5/1964 ông xin về Cần Thơ, một mặt chăm sóc trường Võ Văn; mặt khác ông đứng vào trong Hội đồng nhân sĩ Miền Tây, vận động thành lập Viện Đại Học Miền Tây. Kết quả là Viện Đại Học Cần Thơ được khai giảng vào niên khóa 1966-1967.

Tháng giêng 1967 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp thuộc Viện Đại Học Cần Thơ. Sau khi khai giảng được niên khóa đầu tiên vào năm 1969, ông bàn giao trường cho Tiến Sĩ Nguyễn Viết Trương. Ông được Bộ Giáo Dục tặng huy chương Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh.


Tư liệu TS Trần Đăng Hồng cung cấphttps://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203231 visitors (380083 hits) on this page!