BLL Sư Phạm 1966-1973
5/12/2922

 


 
Viết cho ngày họp mặt
Sư Phạm Nông Lâm Súc- Sai Gòn

       Đã định là không đi dự, nhưng cơ may là có thể tháp tùng các con nên len lén trốn ông sức khoẻ đi đến Đoàn Viên để gặp được 70 đồng nghiệp SPNLS, 7 bạn cùng khoá 7, riêng lớp chỉ có một mình vì mình thay đổi qđ giờ chót nên lở hẹn hò.

Nhưng mà mấy tiếng đồng hồ ồn ào náo nhiệt, vui, cười, đùa, chọc phá, văn nghệ hết mình...nếu chỉ nghe mà không nhìn đố ai biết đó là cuộc họp trường của các cụ cố, cụ nội cụ ngoại, có người vượt mấy trăm cây số, có người ngồi xe lăn, có người phải có con theo dìu đở, người vô can nhìn thấy cũng phải lắc đầu, mấy ông bà nầy quởn thiệt, mà đúng là thiệt quởn nên chúng tôi đã ở đây và có được liều thuốc tinh thần không thể quy đổi: tình đồng môn, ở đây chúng tôi dường như đều có chung niềm cảm nhận qui luật cuộc đời đang kéo quỹ thời gian dần ít đi khi tất cả đều bước vào U70-80 và mỗi người đều có vị thần sức khoẻ riêng rất quyền lực,có cho phép đi hay không, nên khi đã tới được thì vui hết mức, và tự hẹn nhau là: từ nay ai mà hể cố được thì ráng mà tới với nhau. Bởi cái chung là tình nghĩa còn có cái rất riêng vì ngôi trường đã mất của chúng tôi, rất đặc biệt là cái trường SPNLS của chúng tôi là độc nhất nên quy tụ học sinh khắp xứ từ Quãng trị trở vào, trường đã bị xoá sổ từ 1975, nhưng những thế hệ sinh viên ít ỏi chỉ gần 800 người của trường đào tạo hơn nửa thế kỹ qua đã tung cánh khắp nơi trong và ngoài nước, sinh sống làm việc trong mọi lĩnh vực xã hội, thành đạt, khó khăn, giàu nghèo...đều có, hình như thành đạt nhiều hơn vì cũng hình như bọn học trò NLS ở môi trường nào cũng xoay sở được, theo thời gian mất mát 

cũng nhiều mỗi mảnh đời riêng vui buồn nhân thế... nhưng tất cả đều cùng có chung một truyền thống học trò NLS, đồng môn nghĩa tình, tôn sư trọng đạo. 

Lần thứ 7 nầy chúng tôi đón được 4 Thầy Cô về dự, Thầy cô cũng nhắn nhủ hãy ráng mà duy trì cuộc họp mặt quý báu nầy hằng năm
...Thật thấm thía nghĩa tình NLS.

   Phan thị Thúy Truyễn (Ca Giao)

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứng
Từ phaỉ qua: Thầy Châu bá Lộc, Thầy Châu Kim Lang, Cô Võ thị Vân,Thầy Hứa văn Túc
Hàng sau từ phải qua người thứ ba Tác giả
 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199768 visitors (371298 hits) on this page!