NLS-SP-02-12-2023
17/11/2023

 THƯ MỜI HỌP MẶT

Kính gởi:

Quí Thầy, Cô và tất cả Anh, Chị các khóa Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc Sài Gòn dành chút ít

thời giờ về dự họp mặt truyền thống vào ngày 02 tháng 12 năm 2023.

 Tại CLB Đoàn Viên số 6 đường Huyền Trân Công Chúa Q 1 TP.HCM lúc 10 giờ

Rất hân hạnh được đón tiếp

T/M BLL

Trần hữu Nghiệp
Nhà Hàng Đoàn Viên ở TP. HCM | Foody.vn

 
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199765 visitors (371229 hits) on this page!