TRANG KHOA HỌC
TRANG KHOA HỌC & THÂN HỬU
(Tác giả là cựu Giáo Sư, sinh viên, học viên các trường Nông Nghiệp ở VN và hải ngoại)


GS TÔN THẤT TRÌNH
GS Tôn Thất Trình - Trân Châu Trung Quốc (27/6/2020)
GS Tôn Thất Trình. Trái cây ngon nhất VN (29/6/2020)
• GS Tôn Thất Trình - Khai thác và bảo tồn cây ở Hoa Kỳ (15/8/2020)
 GS Tôn Thất Trình - Tuyên ngôn Nấm (17/8/20)  
GS Tôn Thất Trình. Sa Pô Chê (21/8/2020)
GS Tôn Thất Trình - Kỷ thuật làm vườn (26/8/2020)
GS Tôn Thất Trình - Tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. P 1 (13/9/2020) 
GS Tôn Thất Trình - Tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. P 2 (14/9/2020)
GS Tôn Thất Trình - Con đường tơ lụa mới của Trung Cộng (17/9/2020)
GS Tôn Thất Trình - Cập nhật nước Cam Bốt ngày nay. P1 (25/9/2020)
GS Tôn Thất Trình - Cập nhật nước Cam Bốt ngày nay. P2 (26/9/2020)


GS THÁI CÔNG TỤNG
Tháng Chạp là tháng trồng khoai (2/6/2020)
Cát, một tài nguyên quan trọng (3/6/2020)
GS Thái Công Tụng. Nước và các bến đò ̣ (5/6/2020)
Thủy triều và con người (9/6/2020)
GS T C Tụng - Những nét đặc thù trong văn hóa miền Bắc (12/6/2020)
GS Thái Công Tụng - Cây chuối (6/7/2020)
GS Thai Công Tụng - Cây xoài (7/7/2020)
GS Thái công Tụng - Viết về bướm (23/6/2022)

GS Thái Công Tụng - Cây Vải (8/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Cây đu đủ (9/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Nước trong ca nhạc VN (11/7)
GS Thái Công Tụng - Miền Nam. Phần 1 (14/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Miền Nam. Phần 2 (15/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Miền Nam. Phần 3 (16/7/2020)
GS Thái Công Tụng. Các hệ sinh thái trong truyện Kiều. P1 (20/7)
• GS Thái Công Tụng. Các hệ sinh thái trong truyện Kiều. P2 (21/7)
Điểm sách: Việt Nam Văn Hóa và Môi Trường (22/7/2020)
GS Thái Công Tụng. Những con mắt buồn phiền… (23/7/2020)
GS Thái Công Tụng. Con trâu trong đời sống nông thôn VN (24/7)
 GS Thái Công Tụng. Cây tre (25/7/2020)
GS Thái Công Tụng. Chữ "NGŨ" trong văn hóa Việt (27/7/2020)

GS Thái Công Tụng. Đầu năm ăn quả thanh yên. Phần 1. (29/7)
GS Thái Công Tụng. Đầu năm ăn quả thanh yên. Phần 2. (30/7)
GS Thái Công Tụng. Cây chôm chôm (1/8/2020)
GS Thái Công Tụng. Cây sầu riêng (3/8/2020)
GS Thái Công Tụng- Vài loại cây ăn trái miền châu thổ Cửu Long 7/8)
GS Thái Công Tụng - Các loài gia vị trong ẩm thực Việt (10/8)
 GS Thái Công Tụng - Thực vật họ Bầu Bí (16/8/2020)
GS Thái Công Tụng - Trái cây ngày Tết (18/8/2020)
GS Thái Công Tụng - Về cây trà (23/8/2020)
 GS Thái Công Tụng - Các loài thực vật hạt trần (29/8/20)
GS Thái Công Tụng - Mây và con người (1/9/2020)
GS Thái Công Tụng - Cây mít (3/9/2020)
• GS Thái Công Tụng - Nước và con người (7/9/2020)
 GS Thái Công Tụng - Góp phần biến đổi VN qua thi văn … (11/9/20)
GS Thái Công Tụng - Cây mãng cầu (15/9/2020) 
 GS Thái Công Tụng - Hoạch định và phát triển Nông Nghiệp..P1 (22/9)
 GS Thái Công Tụng - Hoạch định và phát triển Nông Nghiệp..P2 (23/9)
 GS Thái Công Tụng - Hoạch định và phát triển Nông Nghiệp..P3 (24/9)
GS Thái Công Tụng - Thế giới thực vật qua thi ca (16/10/2020)
• GS Thái Công Tụng. Năm Sửu nói Con Trâu trong văn hóa Việt qua tơ văn (8/2)
• GS Thái Công Tụng - Buồn trông cửa bể chiều hôm (4/4/2021)
 GS Thái Công Tụng - Cây Ổi (9/9/2021)

LÂM VĂN BÉ
Lâm Văn Bé. Khai hóa và khai thác của Pháp tại Nam Kỳ. P1. (31/7)
Lâm Văn Bé. Khai hóa và khai thác của Pháp tại Nam Kỳ. P2. (1/8 )
Lâm văn Bé. Khai hóa và khai thác của Pháp tại Nam Kỳ. P3. (02/8)
Lâm Văn Bé. Nam Kỳ Lục Tỉnh. Đất nước và con người. Phần 1 (3/8 )
Lâm Văn Bé. Nam Kỳ Lục Tỉnh. Đất nước và con người. Phần 2 (4/8)
Lâm Văn Bé. Nam Kỳ Lục Tỉnh.  nước và con người. Phần 3 (5/8)

TS TRẦN ĐĂNG HỒNG

• Có ma hay không? - Phần 2. TS Trần Đăng Hồng (10/3/2024)
• 
Có ma hay không? - Phần 1. TS Trần-Đăng Hồng (10/3/2024)
• 
Ung thư tại Việt Nam - Phần 4. TS Trần-Đăng Hồng (2/3/2024)
• 
Ung thư tại Việt Nam - Phần 3. TS Trần-Đăng Hồng (2/3/2024)
• 
Ung thư tại Việt Nam - Phần 2. TS Trần-Đăng Hồng (2/3/2024)
• 
Ung thư tại Việt Nam - Phần 1. TS Trần-Đăng Hồng (2/3/2024)
 Trần-Đăng Hồng -Chuyến thám hiểm đáy biển định mệnh 24/6/23
Cuộc chạy đua phát triển thuốc chủng ngừa COVID-19. 1/6/2020
 TS Trần Đăng Hồng - Tình đồng loại, tình phụ tử ()
TS Trần Đăng Hồng - Chuyện dài lũ lụt Miền Trung. Phần 1 (23/10/2020)
TS Trần Đăng Hồng - Chuyện dài lũ lụt Miền Trung. Phần 2 (4/11/2020)
 TS Trần -Đăng Hồng. Hệ Miễn dịch Phần 1 (20/3/2021)
 TS Trần-Đăng Hồng. Hệ Miễn dịch. Phần 2 (27/3/2021)
 TS Trần-Đăng Hồng. Làm cách nào hệ-vi-sinh-vật đường ruột... (3/4/2021)
 TĐ Hồng - Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 1. (6/7/2022)
• TĐ Hồng - Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 2. (8/7/2022)
 TĐ Hồng - Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 3 (11/7/2022)
 TĐ Hồng - Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 4 (13/7/2022)
 TĐ Hồng - Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 5 (16/7/2022)
 TĐ Hồng. Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 6 (19/7/2022)
 TĐ Hồng. Bộ não con người thật kỳ diệu - Phần 7 (23/7/2022)
 TĐ Hồng. Đa dạng sinh học trong đất. (01/02/2024)

TĐ Hồng. Trùn đất - Bạn hửu ích của nhà vườn (04/2/2024)

TS TRẦN VĂN ĐẠT
Thử tìm hiểu: cuộc cách mạng xanh tại VN (1968-2020) (1/6/2020)
Đại dịch châu chấu trên thế giới (9/6/2020)
Vài mẫu chuyện làm việc với USAID và FAO (10/6/2020)

Vài nét tản mạn về Phi Châu (26/6/2020)
TS Trần Văn Đạt - Nhớ về anh Phạm Huỳnh Tam Lang (3/7/2020)
TS Trần Văn Đạt - Nhớ về xứ Haute Volta (15/7/2020)
TS Trẩn Văn Đạt - Hiroshima, thông điệp hòa bình (8/8/2020)
TS Trần Văn Đạt - Nhớ về xứ Mali (10/9/2020)
TS Trần Văn Đạt - Nam Phương Hoàng Hậu (11/10/2020)

TS NGUYỄN VĂN NGƯU
TS Nguyễn Văn Ngưu - Mùa Thu Hà Nội (23/7/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Mùa hoa dầu ở Sài Gòn (26/7/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Mưa Sài Gòn (31/7/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Sài Gòn trong nỗi nhớ (6/8/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Lúa gạo qua văn hóa dân gian (9/8)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Nét Xuân trên quê hương cũ (14/8/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Cái bánh của cuộc sống (22/8/2020)
• TS Nguyễn Văn Ngưu - Sông Hương ơi, nhớ quá (25/8)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Mùa Thu trong thơ và nhạc Việt (5/9/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Biến đổi khí hậu và an toàn thực phẩm (12/9)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Hoa sen trong văn hóa VN (30/9/2020)
TS Nguyễn Văn Ngưu - Văn hóa uống rượu (25/10)

BS THÚ Y NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH
Coi chừng bệnh chó dại (2/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Tôi hành nghề "thợ lặn".. (11/6/2020)
• BS Nguyễn Thượng Chánh - Như cặp khỉ già (12/6/2020)
BS Nguyễn T Chánh. Nguyễn Nhựt Thông, một nhân viên y tế…(18/6/2020)
BS Nguyen Thuong Chanh - phục vụ cộng đồng… by Rhonda Wilson (19/6)

BS Nguyễn Thượng Chánh - Bình thản trong tỉnh thức (21/6/2020)

BS Nguyễn Thượng Chánh - Cuộc đời trước mặt (23/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh. Lúa đã đơm bông trên … (24/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Khổ vì cái tên cúng cơm (26/6/2020)
  BS Nguyễn Thượng Chánh. Hai cha con cùng chạy Marathon (27/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Bệnh tim mạch (28/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh. Về những ông chồng sợ vợ (29/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh- Chuyện ma đáng sợ (25/7/2020)
BS Nguyễn thượng Chánh:- Hai mùa Vu Lan- 01/9/2020
Cố Quốc Vương Thái Lan và cac BS Thú Y VNCH (18/9)
• BS Thú Y Nguyễn Thượng Chánh - Có bệnh thì vái tứ phương (27/9/2020)
• BS Thú Y Nguyễn Thượng Chánh - Cười giúp quên phiền muộn (15/10/2020)
. BS Thú Y Nguyen thuong Chanh- Tâm sự đầu Xuân- (04/02/2021)
. BS Thú Y Nguyễn Thượng Chánh-Câu chuyện cà phê đầu năm Tân Sửu (12/02/2021)
. BS Thú Y Nguyễn hượng Chánh:- My House- Nhà tôi- (20/02/2021)
. BS Thú Y Nguyễn Thương Chánh:- Đi chợ cuối tuần. . .(04/3/2021`)
. BS Thú Y Nguyễn Thượng Chánh-Mùa vu lan bản năng mẫu tử 21/8/2021

CHUYÊN GIA PHẠM THANH KHÂM

Về nhà theo hướng Tây (10/6/2020)
Chuyên Gia Phạm Thanh Khâm. Kabul những ngày cuối năm 2014 (21/6)

Chuyên gia Phạm Thanh Khâm - Tưởng lỡ chuyến tàu (24/6/2020)

Chuyên gia Phạm Thanh Khâm. Một thoáng ngày xanh (28/6/2020)
Chuyên gia Phạm Thanh Khâm. Sự an toànở Congo (19/7/2020)
Chuyên gia Phạm Thanh Khâm - Mít (9/9/2020)

ThS NGUYỄN VĂN KHUY
Nguyễn Văn Khuy. Canh tác cần sa tại Hoa Kỳ ̣(2/6/2020)


KS BÙI THO
Chuyện mất, chuyện còn - KS Bùi Tho (8/6/20)
•  Hôm nay Tết Đoan Ngọ. . .- Bùi Tho -( 25/6/2020)
Bùi Tho: . Chuyện còn chuyện mất- (17/8)


KS NGUYỄN LƯƠNG DUYÊN
 KS Nguyễn Lương Duyên. Cấu tạo gỗ. (23/6/2020) 
KS Nguyễn Lương Duyên. Thực vật ký sinh. Phần 1 (11/8/2020)
KS Nguyễn Lương Duyên. Thực vật ký sinh. Phần 2 (11/8/2020)
KS Nguyễn Lương Duyên. Nhóm cây ăn thịt. Phần 1 (19/8/2020)
KS Nguyễn Lương Duyên. Nhóm cây ăn thịt. Phần 2 (20/8/2020)
• KS Nguyễn Lương Duyên. Trầm hương, một phó sản giá trị cao (31/8/2020)
KS Nguyễn Lương Duyên. Danh mộc Việt Nam (5/12/2020)
Ks Nguyễn Lương Duyên. Các kiểu rung chính ở Hoa Kỳ (28/12/2020)
 KS Nguyễn Lương Duyên - Hoa thủy tổ (20/4/2021)
 KS Nguyễn Lương Duyên - Cháy rừng (30/8/2022)
• KS Nguyễn Lương Duyên - Họ Hoa Lan (14/1/2023)
• Gỗ và đàn dây cổ truyền Việt Nam. Nguyễn Lương Duyên 14/11/23

• Nguyễn Phước Bửu Huy - Trận giặc tôm (25/8/2022)
 
Nguyễn Phước Bữu Huy - Cá tra lai (3/10/2020)
  Lạp Chúc Nguyễn Huy. Cây Kiểng trong văn hóa Việt (24/7)

Chú Chin Cali

.Trạm cuối cuộc đời 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199768 visitors (371315 hits) on this page!