Còn thương rau đắng
4/2/2022

Còn thương rau đắng mọc sau hè

Bs thú y Nguyễn Thượng Chánh, DVM

  Rau Đắng Mọc Sau Hè - Dương Hồng Loan [Official]-UTUBE

  https://www. youtube.com/watch?v=9Zybupgg0sE

 

Cành sống quá cơ cực 5 năm đầu tiên tại MONTREAL VÌ CHA MẸ VÀ HAI  CON đều PhảI ĐI HỌC…APT 1 PHÒNG ngũ.