Lời chúc đầu năm
1.1.2021

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

 

Đầu năm Hai Mốt (2021)

Cầu chúc mọi nhà

Thân tâm an lạc

Hạnh phúc thăng hoa

Họa không trùng lập

Thế giới hài hòa

Hòa bình tại thế

* * *

Suốt một năm qua

Thế gian đau khổ

Dịch bệnh hoành hành

Người sang kẻ khó

Nước giàu, văn minh

Nước nghèo,  xứ nhỏ

Số phận như nhau

Cùng nhau xuống hố.

       * * *

Bởi con Vũ Hán

Vi rút xứ Tàu

Sẩy chuồn nghiên cứu

Chu du năm châu

Gieo rắc kinh hoàng

Từ Úc sang Âu,

Từ Phi tới Mỹ

Thế giới tan hoang

Còn hơn thế chiến.

     * * *

Đầu năm cầu xin

Có sớm vắc xin

Đẩy lùi Vi rút

Trở về nguyên quán

Là nơi Vũ Hán

 

Thế giới không dung

Đòi nợ Tàu khựa

Phải trả cái giá

Thế giới khốn cùng

Ác giả ác báo.

 

 Rosy Trần

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196299 visitors (362891 hits) on this page!