Mục gì được đọc nhiều nhất
3/6/2020 

MỤC GÌ ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU NHẤT TRÊN FB NLS CẦN THƠ

Trần- Đăng Hồng

 

Đây là bài khảo sát để tìm hiểu những đề mục nào được hội viên (member) của FaceBook Trung Học NLS Cần thơ đọc nhiều nhất. FB của chúng ta có 610 hội viên, gồm đủ thành phần trong xã hội, đủ loại nghề nghiệp, tuổi tác có lẻ khoảng 50 – 90 tuổi, ở trong nước và ngoài nước.

Sau khi đọc hết các bài trong FB, trong thời gian 3 tháng, từ 3/3/2020 đến 3/6/2020, tôi phân loại thành 13 đề mục:

1.Cảnh đẹp quê hương gồm hình ảnh và bài viết về phong cảnh.

2.Kỷ niệm về trường NLS.

3.Kỷ niệm về thời bao cấp.

4.Tin tức họp mặt, hình ảnh họp mặt

5.Bài có tính lịch sử, lịch sử địa phương, hoài niệm một thời đã qua

6.Giải trí như trào phúng, nhạc

7.Triết lý. Những bài viết có ý nghĩa triết lý sống, suy ngẫm.

8.Kiến thức phổ thông về khoa học, địa lý do sưu tầm.

9.Khoa học, khảo luận (như các GS Thái Công Tụng, TS Trần Văn Đạt, TS Trần Đăng Hồng,…)

10. Tâm sự cá nhân

11. Thơ

12. Truyện ngắn

13.Tin tức về tang chế

 

Về mỗi đề mục, tôi liệt kê số lượng, số “like hay love”, số “comment” và số “share”.

“Like” trong FB có 2 ý nghĩa, “Thích” hay “có đọc bài này”, hay “muốn đưa bài này cho friends của mình cùng đọc”. Bài này sẽ biến mất sau đó

“Share” là đưa bài này vào FB của mình vĩnh viễn để lưu trữ.

Về phần Tin Tức về tang chế, tôi không tính số Likes, comment hay share vì đều là lời phân ưu chia buồn.

Sau đây là kết quả của khảo sát:

Trong thời gian 3 tháng vừa qua (3/3/2020 – 3/6/2020) có tổng cộng 120 bài.

Đề mục

Số lượng bài

Số Likes

Số Comments

Số Shares

1.Cảnh đẹp quê hương

4

64

9

10

2.Kỷ niệm NLS

19

525

226

12

3. Kỷ niệm thời bao cấp

6

105

72

4

4.Họp mặt

5

66

13

4

5.Lịch sử

9

116

13

15

6.Giải trí

9

148

25

18

7.Triết lý

22

445

111

32

8.Kiến thức phổ thông

11

165

47

28

9.Khoa học

10

88

26

5

10.Tâm tình, tâm sự

7

120

48

17

11.Thơ

14

205

68

5

12.Truyện ngắn

1

6

2

1

13.Tin tức tang chế

3

-

-

-

 

Về số lượng bài: nhiều nhất là Triết lý (22 bài), Kỷ niệm NLS (19 bài), Thơ (14 bài), Kiến thức tổng quát (11 bài), Khoa học (10 bài), Giải trí (9 bài), Lịch sử (9 bài), Tâm tình (5 bài), Kỷ niệm thời bao cấp (6 bài), Họp mặt (5 bài), Cảnh đẹp quê hương (4 bài), Tin tức tang chế (3 bài), Truyện ngắn (1 bài).

Về số lượng Likes/Loves. Nhiều nhất là Kỷ niệm về trường NLS (525), Triết lý (445), Thơ (205), Kiến thức phổ thông (165), Giải trí (148), Tâm tình (120), Lịch sử (116), Kỷ niệm thời bao cấp (105), khoa học (88), Họp mặt (66), Cảnh đẹp quê hương (64), Truyện ngắn (6).

Về số lượng Comments. Nhiều nhất là Kỷ niệm NLS (226), Triết lý (111), Kỷ niệm thời bao cấp (72), Thơ (68), Tâm tình (48), Kiến thức phổ thông (47), Khoa học (26), Giải trí (25), Lịch sử (13), Họp mặt (13), Cảnh đẹp quê hương (9), Truyện ngắn (2).

Về số lượng Share. Nhiều nhất là Triết lý (32), Kiến thức phổ thông (28), Giải trí (18), Tâm tình (17), Lịch sử (15), Kỷ niệm NLS (12), Cảnh đẹp quê hương (10), Khoa học (5), Thơ (5), Kỷ niệm thời bao cấp (4), Họp mặt (4), Truyện ngắn (1).

Số lượng likes, comments, shares nhiều cũng chưa phản ảnh đúng, vì còn tùy thuộc vào số bài.

Sau đây là số trung bình likes, comments và shares cho mỗi bài của mỗi đề mục được nhiều người đọc nhất.

Đề mục

Likes/bài

Comments/bài

Shares/bài

Kỷ niệm về trường NLS

27,6

11,9

0,60

Triết lý

22,2

5

1,45

Kỷ niệm thời bao cấp

17,5

12

0,66

Tâm tình tâm sự

17,1

6,85

2,42

Kiến thức phổ thông

15

4,3

2,50

Thơ

14,6

4,86

0,36

Khoa học

8,8

2,6

0,5

 

KẾT LUẬN.

Qua các phân tích trên, bạn nghĩ gì, có bàn luận gì không về cộng đồng chúng ta?

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196298 visitors (362806 hits) on this page!