Vu lan nhớ mẹ 2021
22/8/2021

VU LAN

Con nhớ Mẹ nhiều Mẹ ơi!!!

MẸ MẤT THẬT RỒI NÀO PHẢI MƠ ĐÂU

Đã bao lần con tự nhủ với lòng

Mẹ nay đã siêu thăng về nơi Tịnh độ

Sao con mãi xốn xang hay vì chưa ngộ

Mẹ đã mất thật rồi nào phải mơ đâu.

Đã bao lần tim con mãi nhói đau

Khi thoáng thấy một dáng hình tựa Mẹ

Đến bao giờ con mới bình tâm tỉnh trí

Mẹ đã mất thật rồi nào phải mơ đâu...

PH.

Mùa Vu Lan - năm Tân Sửu.


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206720 visitors (389074 hits) on this page!