Giã từ
24/7/2921


                                         Giả từ

Giỏ xe chở đầy phượng hồng,

Mùa hè đã đến mà lòng lâng lâng.

Ngoài kia, rộn rã ve ngân,

Gió lay tà áo, bâng khuâng nghẹn lời.

Sân trường vắng những nụ cười?

Mắt ai đo đỏ, lệ lười chưa rơi!

Nổi buồn len lén khắp nơi...

                      Bàn tay mình vẫy... Bạn ơi, giã từ!                                            

 LPCh

 (ảnh minh họa nguồn internet)

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196298 visitors (362823 hits) on this page!