Mừng thọ thi huynh
28/72020MỪNG THỌ THI HUYNH

                    - Hương Giang -                  
    
 
MỪNG THỌ THI HUYNH

Kính tặng nhà thơ Bá Lâm
-X-X-X-X-X-
Mừng anh tuổi chín mươi tròn
Mong sao trường thọ hơn trăm tuổi vàng
Gia đình hạnh phúc khang trang
Tặng anh với những vần thơ
Chúc anh mạnh khỏe yêu đời yêu thơ
Thơ huynh thi hữu mong chờ
Minh hiền tiếp tục dệt thơ cho đời
Vườn thơ ngày một thêm xanh
Anh là chủ nhiệm tuyệt vời lâu nay
Bấy nay cho đến mai sau
Nhớ anh và nhớ những câu thơ đường
Chín mươi tuổi vẫn làm thơ
Đường thơ thâm thúy đậm đà chất thơ
Bút hoa phượng múa rồng bay
Tuổi cao tâm sáng thơ hay càng nhiều
26/7/2019
Hương giang
kính tặnghttps://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199773 visitors (371379 hits) on this page!