Thơ:- Ông lái đò
17/3/2021
 

---------------------

Bến xưa đã bắt cầu rồi .

Người qua kẻ lại niềm vui dâng tràn .

Có ai nhớ chuyến đò ngang

Lụ khụ ông lái mênh mang mối sầu .

Khách xưa giờ đã về đâu ?

Còn ai nhớ đến bến sâu con đò ?

Những người qua chuyến đò xưa .

Mấy ai nhớ người đưa năm nào .

Chiều chiều sông nước lao xao .

Bến xưa vắng vẽ ông vào lại ra .

Đò xưa gác mái trên bờ .

Mái chèo đã gẫy chỏng chơ trên đò.

Hôm nay về lại trường xưa .

Bao nhiêu cảnh cũ bây giờ đổi thay .

Ba mươi năm gắn bó trường nầy

Giờ thành khách lạ còn ai nhớ mình ?

Bần thần trước cổng đứng nhìn .

Bao nhiêu kỹ niệm tan thành khói mây .

Chạnh lòng đôi chút đắng cay .

Nhớ ngày tháng trước ai hoài lòng ta .

Bây giờ thành ông giáo già .

Nhớ trường nhớ lớp xót xa trong lòng .

MPH-16-3-2021

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên, bầu trời, chạng vạng, hồ và cây


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199767 visitors (371290 hits) on this page!