Thơ: Covid 19
19/6/2020

Covid 19 

 

 

                         

Cô Vi mười chín em ơi!

Sao em độc ác trên đời thế ni

Khắp cùng thế giới ghét chi

Rõ là tàn nhẫn mà đi giết người

Cái Thằng Cặn Bả* rõ mười

Nó nuôi em lớn hại người thế gian

Năm châu, bốn biển bàng hoàng

Nơi nào em đến nát tan cửa nhà

Già trẻ, lớn bé không tha

Em vô nhân tính, em là ác nhân

Hang cùng, ngỏ hẽm xa gần

Thay hình đổi dạng mà lần đến nơi

Hoá thân virus từ dơi

Hay loài gậm nhắm hại đời khổ đau

Giờ đây em ở nơi nào?

Đồi cao, thung lũng hay vào nhà hoang

Thôi thôi! em trở về làng

Hồ Bắc - Vũ Hán rõ ràng nơi sinh

Nơi đây có Tập Cận Bình

Sống chung với "nó" trọn tình cha con...02.02.20

Hoangnguyen

Ps: * Tập Cận Bình

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203225 visitors (379941 hits) on this page!