Thơ:-Tưởng Nhớ Thầy ( Kim Thu)
19/11/2022

TƯỞNG NHỚ THẦY

Nhân ngày “Nhà Giáo” 20/11.

Để tưởng nhớ quý Thầy:

Phan Lương Báu

Trần Hiệp Nam 

Lê Quan Hồng

Nguyễn Văn Thước

Trần Duy Nhiên

Huỳnh Văn Phiếm

Ngô Lộc

Lê Hiền Lương


Đêm nay ngước đếm vì sao
Để tưởng để nhớ sao nào Thầy tôi?
Thầy đi để lại đơn côi
Trường xưa trò củ bồi hồi nhớ thương
Nhớ Thầy trong cảnh ly hương
Mưa nhiều nắng ít thê lương một màu
Cả đời Thầy lái con tàu
Khai đường mở lối đi vào tương lai
Nhớ Thầy kỹ niệm không phai
Tận tình dạy dổ hằng ngày “các em”
Trường nay bụi phủ khe rèm
Ngàn thu vĩnh biệt “thầy em” xa rồi
 

Anh quốc, 19/11/2022

Nguyễn Thị Kim-Thu

Lời tri ân thầy cô ý nghĩa và cảm động nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202771 visitors (377723 hits) on this page!