Tiễn bạn đồng môn
26/8/2021

      TIỄN BẠN ĐỒNG MÔN    

Thêm người bạn nữa ra đi,

Cuộc đời xem chẳng có gì dài lâu.

Lỡ mang căn bệnh đớn đau,

Sống chung với nỗi dạ sầu trầm kha.

Cho dù thân cận hay xa,

Cũng đành ngơ ngẩn, xót xa nỗi buồn.

Biết làm sao được phải buông,

Vô thường một kiếp, người thương khóc thầm,

Cõi ta bà được bao lăm,

Gặp may yên ổn tấm thân an bình,

Giờ này Hân đã tái sinh,

Bên kia thế giới, bình minh cuộc đời.

Sự đời như một cuộc chơi,

Như bơi trong sóng chơi vơi ngược dòng,

Hút hơi trước bể mênh mông,

Thân đây đuối sức, thả rông mây trời.

Liên Hương, 24/8/2018

Bạn đồng môn Lù Văn Hân, lớp Công thôn, Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, khóa: 1970-1973 đã từ trần. Như nén nhang lòng thắp tiễn bạn về cõi vĩnh hằng.

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199767 visitors (371291 hits) on this page!