Trốn học
13/6/2020TRỐN HỌC

NGÔ TỨ QUAN

--------- Tặng các học sinh của tôi .

Sáng nay mình có 2 tiết toán .
Môn học mình ghét đắng ghét cay
Thêm ông thầy hắc ám quá tay .
Chắc phải cúp hai tiết nầy mới được .

Ổng gọi lên bảng chỉ có đường chết .
Đôi mắt trợn trừng như đèn ô tô .
Cả lớp im khi ổng trả bài .
Tim loạn nhịp khi tên trúng số .

Chỉ tưởng thôi mà đã phát sợ .
Ổng gọi mình thêm nợ zero
Tối hôm qua xem phim ở Tây Đô ,
Phim kiếm hiệp có Vương Vũ đóng .

Những trận đánh long trời lở đất .
Hiệp sĩ một tay chấp hết kẻ thù .
Máu đỏ rơi trả hết oan cừu .
Cùng người đẹp vui câu hạnh phúc .

Lại quên mất bài mai chưa học
Ngũ vùi đến sáng bét mới tỉnh ra .
Chân quàng xiên vội bước khỏi nhà .
Ba chân bốn cẳng chạy ào đến lớp .

Khi thầy đến trong lòng hồi hộp .
Ổng mà kêu chắc chết hôm nay .
Vội tính kế để chuồn ngay .
Ba sáu kế tẩu vi là thượng sách .

Vội gởi bạn tập vở cùng sách .
Chờ ổng quay lưng cửa sổ dọt liền .
Rồi cắm cúi như một người điên .
Bỏ lại sau lưng ông thầy đáng ghét .

Lang thang mãi chờ giờ Toán hết .
Bờ ruộng nầy đến góc cây kia .
Thót cả tim nghe tiếng động bên hè .
Thấy mắc cở , tội khong lo học .

Bây giở tuổi cao ,đầu hai thứ tóc .
Ông thầy xưa giờ ở phương nào ?
Muốn gởi lời xin lỗi nhưng biết làm sao ?
Đành thầm nhũ : " Xin thầy tha thứ "

P/ S : Chuyện nầy có thật , không hư cấu phải không các học sinh thân yêu .

MPH-13-6-2020


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196296 visitors (362780 hits) on this page!