Bạn
24/08/2020Bạn


Khúc I

Buồn tình nhiều lúc nằm co,

Bạn đến dựng dậy, kéo giò thẳng ra.

Tương tư đâu chỉ mình ta,

Cạn ly tâm sự, nghe ra nỗi niềm.

Chiến tranh là của đồ điên,

Yêu em là lẽ tự nhiên ở đời.

Bạn theo chinh chiến về trời,

Còn ta ở lại rượu mời hư vô.

 

Khúc II

Soi gương biết mình đã già,

Cùng bạn trò chuyện thấy ta còn ngầu.

Hiên ngang bảo vợ một câu,

Anh đi với bạn - Hôm sau mò về.

Vợ cười: Có bạn bảo kê,

Tha cho lần này, cấm kỳ lần sau.

Lời vợ ngọt ngào biết bao,

Bạn đúng là một ngôi sao cứu bồ.

 

Khúc III

Cuối đời kiểm tới kiểm lui,

Tầm xàm những chuyện, ruồi bu những tình.

Nghĩ lại, nhiều lúc, thất kinh,

May nhờ có bạn đồng tình giấu cho.

 

Con người hết buồn tới lo,

Nếu không bè bạn làm bò sướng hơn.

Cuộc đời dẫu có vô thường,

Vẫn còn vĩnh viễn một phương bạn bè.

 

Khúc IV

Đánh nhau sặc máu vỡ đầu,

Vẫn còn có bạn theo sau áo dài.

Thất tình ta gõ vào chai,

Bạn cao tiếng hát, chia hai nỗi buồn.

Hòa bình, mạnh ai nấy chuồn.

Bạn đi, bạn ở, bạn luồn, bạn chui.

Một đêm dưới ánh trăng soi,

Có ta với bóng bùi ngùi nhìn nhau.

 

Arizona, hoàng hoa xứ

 21 tháng Tư năm 2018

Trịnh đình Nam

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203229 visitors (380029 hits) on this page!