Thơ: Từ ta
18/9/2022

TỪ TA

Từ ta lỗi nhịp trăm năm

Trăng dù tròn khuyết nghìn năm vẫn buồn

Từ ta sông cách bến thương

Cũng đành gửi sóng vô thường ngăn đôi.

Từ ta tóc bạc da mồi

Bỗng dưng dậy nỗi đau hồi xa xưa

Từ người theo chuyến đò đưa

Đêm ta vớt sóng trăng mơ hoang đường.

Nguyễn Thị Mây

Tranh của danh hoạ ĐỖ DUY TUẤN


 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202762 visitors (377628 hits) on this page!