Thu chạm
19/8/2020

 

 

 

             THU CHẠM

 

                              Nguyễn thị Mây               


THU CHẠM
Ơ kìa! Thu chạm tim người

Heo may rót mật bùi ngùi chân mây

Lá xanh cuộn nỗi hao gầy

Vàng thu trải khắp sân đầy nhớ thương

Phượng hồng tàn rụng góc trường

Quay lưng áo khép chiều vương vấn buồn

Ơ kìa! Thu chạm giọt sương

Trong veo như lệ người thương ban đầu

Ơ hay! Thu đến gieo sầu

Tóc hong mấy độ bạc màu ...thời gian!

Nguyễn Thị Mây

Minh hoạ: hoạ sĩ THÁI HỌC SINH.
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206720 visitors (389100 hits) on this page!