Ru
26/7/2020

 

 

 

                                   Nguyên thị Mây               


RU
Sài Gòn lặng gió đường xưa

Bước chân oằn nỗi nhớ vừa ủ men

Rượu chưa nhấp đã say mềm

Tràn hương ký ức chao nghiêng đất trời

Ừ, ta nhớ áo ai phơi

Nắng tuôn hỗ phách dáng người tri âm

Ừ ta nhớ chỗ ai nằm 

Đánh rơi mấy giọt lệ thầm ...nhớ thương

Ta về hong chút dị thường

Dệt thơ ta dỗ ta ...hương xa mù

Ta về viết lục bát ru

À ơi tim hãy ngủ dù ...ta say!


Nguyễn thị Mây


Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Mây
Tác giả

Những câu thơ chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào cho người yêu lãng ...
(ảnh minh họa internet)
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196290 visitors (362722 hits) on this page!