Kỷ niệm trường xưa
05/8/2020
 


 


KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA
 

                                  Hương Giang-                 

 
KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA

Vào trường còn thơ ấu

Rời trường tuổi thành niên

Biết bao nhiêu kỷ niệm

Và nổi nhớ triền miêm

Quanh mỗi gốc phượng già

Từng trò chơi đuổi bắt

Buồn vui thời ấu thơ 

Bây giờ dài nhớ thương

Bao năm tháng tha hương

Chừ mới về thăm trường

Đồng khánh vẫn còn đó

Nông lâm mãi vấn vương

Tìm thăm bạn bè cũ

Mong gặp trút nỗi niềm

Bạn bè đều xa quê

Đành lang thang đường nhỏ

Lần theo hàng muối già

Nghe chừng như trẻ lại

Với tuổi thơ một thời

Hè 2020 Hương gianghttps://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206708 visitors (388925 hits) on this page!