Lời cảm ơn
19/8/2020

LỜI CÁM ƠN


Cám ơn website NLS Cần Thơ

Một nơi gởi gắm mộng mơ tuyệt vời

Một nơi thấm đậm tình người

Vang xa tiếng hát tiếng cười đồng môn

Một nơi gởi chút tâm hồn

Thơ tình cứ gởi đăng luôn mỗi ngày

Tính cách người Nam phần là đây

Hào sảng rộng lượng đong đầy yêu thương

 

DƯƠNG XUÂN TRIỀU

Sài Gòn 19 08 2020 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199768 visitors (371303 hits) on this page!