Hỏi gió- Mưa và nắng
13/7/2020

 

 


  HỎI GIÓ- MƯA VÀ NẮNG   

                            Nguyễn thị Mây                     


HỎI GIÓ - MƯA VÀ NẮNG
Hỏi gió có là ngọn gió xưa

Cuộn hương tóc ủ một đời thơ

Thả từng phiến lá qua cõi tịnh

Xao xác chiều bay khói bụi mờ.

Hỏi mưa có là mưa thuở xưa 

Giọt dài giọt ngắn vỡ ơ hờ

Tình đã ươm xanh màu thương nhớ

Thềm cũ rêu dầy thưa gót mơ.

Hỏi nắng có là làn nắng xưa

Sợi nào ủ ấm, sợi thờ ơ

Áo đã nhạt phai màu hỗ phách

Lối cũ loang buồn chan nắng trưa

Hỏi gió, hỏi mưa và hỏi nắng

Ngày cũ tình xưa xa rất xa

Cớ sao bến quạnh lòng hiu hắt

Thầm đợi điều chi ! Xa xót xa!

Nguyễn Thị Mây
  
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203229 visitors (380050 hits) on this page!