Vấn vương phố núi
11/8/2022

VẤN VƯƠNG PHỐ NÚI

Một lần thăm phố núi xa

Bỏ quên một vạt sương và gió thơm

Nắng còn đậu lại bên đường

Một mình ta với chút vương vấn buồn

Nhớ con voi với Bản Đôn

Nhớ sông Sêrêpôk sóng còn nhấp nhô

Chiếc thuyền độc mộc chở thơ

Rải lên trời vạn sợi tơ sắc màu

Ta về mới biết …ta đau

Bỏ quên một nửa ta vào thinh không

Cũng đành gởi phía bão lòng

Câu thơ dang dở và mông mênh buồn

Nguyễn thị Mây

Ảnh do nhà thơ xinh đẹp Ngô Tuyền chụp cho NTM.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, con voi và ngoài trời

 Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trời

 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196296 visitors (362789 hits) on this page!