Mỗi Hè
12/7/2020 


MỖI HÈ

                              Diệu Sa                               


 
MỖI HÈ...

Mỗi hè ve tấu cung thương

Bên trời phượng nở vấn vương hồn người

Xưa em má đỏ môi cười

Hạ hồng bướm thắm mộng ngời duyên nhau

Mỗi hè phượng thắm xôn xao

Lòng nghe rất lạ...hôm nào...ta em

Đôi lần giở mộng ra xem

Thương đôi bướm phượng...lấm lem cuộc tình...

Diệu Sa.

(Hạ hồng 2020)
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196299 visitors (362886 hits) on this page!