Về đi em
23/6/2020
VỀ ĐI EM.

Về đi em, một lần thôi cũng được,

Nhìn ngôi trường đường lối cũ thân thương.

Hàng cây xưa như vẫn mãi trông chờ,

Hình bóng cũ nón nghiêng, tà áo trắng.

Giờ mình anh giữa ngôi trường vắng lặng,

Thầy, Cô đâu? lũ lượt bạn nay đâu?

Cây cườm thảo lẻ loi làm chứng tích,

Giờ thực hành này tay cuốc, tay dao,

Bên bờ mía, hàng ngô, ao cá chép,

Chuồng thỏ nâu, đàn ngổng trắng nay đâu?

Thời gian qua em có nhớ không nào?

Giờ còn lại......thôi chỉ là kỷ niệm.

Phạm Xuân Nga
(20/6/2020)

 

(Thực hành Nông trại)


Dấu chân kỷ niệm

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203232 visitors (380115 hits) on this page!