Thơ- Tư cố hương
15/5/2021

                                TƯ CỐ HƯƠNG .

              Gần bốn mươi năm xa cố hương .

              Tóc xanh ngày ấy nay điểm sương .

              Ly rượu ba mươi chờ bạn hữu .

              Chung trà trừ tịch đợi người thương .

              Nhọc nhằn bao nỗi thân viễn xứ .

              Nhắc lại chuyện đời buồn còn vương .

              Đời sống mới nhưng lòng vẫn củ .

              Thao thức canh dài nhớ cố hương . 

                              Nguyễn T Hạng .

                     Ngày 12 thảng 02 năm 2021 

 Soạn bài Cố Hương (chi tiết) | Soạn văn 9 chi tiết

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206720 visitors (389071 hits) on this page!