Ngày Mùa
11/4/2022Chiều tàn phai nắng triền đê

Đoàn nguời lũ luợt đi về thôn trang

Hoàng hôn buông xuống xóm làng

Cánh cò lơi lả từng đàn bay sang

Mây xanh mây trắng lang thang

Có cơn gió thoảng mơn man cánh đồng

Đến ngày lúa chín vàng bông

Cùng nhau gặt hái cho xong gánh về

Em là con gái nhà quê

Quanh năm làm ruộng nặng nề ai ơi

Mời anh cùng chị đến chơi

Bữa cơm đạm bạc ở nơi ruộng đồng

Quê em cũng có dòng sông

Đào ao nuôi cá điêu hồng nhiều năm

Vườn rau luống cải thường chăm

Ngày mùa nhộn nhịp mỗi năm một lần.

Tg Dòng sông quê hươnghttps://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196284 visitors (362670 hits) on this page!