Đường xưa em đi
21/7/2021
 Đường xưa em đi

 

*Con đường trước ngõ nhà em đó!                                                 

 Dù có thân thương... Hãy nhớ đừng                                         

 thường xuyên lui tới, dù ngoài ngõ.                                            

 Dịch lây lan... chưa có dấu ngừng!   

                                                       

C
on đường trước ngõ nhà em đó!                                                                  

Có nhớ, có thương... Hãy đứng nhìn,                                            

 Đâu ai qua lại... em chào hỏi.         

Hãy ở nhà thôi, dù một mình.               

 

Con đường trước ngõ nhà em đó!                                                                     

 Hàng cây vẫn đứng cùng đám cỏ.                                                   

Im lìm... đâu nghe lời to nhỏ,      

 Hãy ráng chờ... hai tuần nữa thôi !
                                                                                                            

Con đường trước ngõ nhà em đó!                                                                     

 Anh muốn sang thăm, vẫn phải chờ.                                              

Biết em vẫn khỏe. Anh mừng lắm!                                                                     

Nhớ lắm con đường... Em yêu ơi!...                                                         

 

       LPCh, 20.7.2021

 

 https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203231 visitors (380091 hits) on this page!