Giỗ vợ
11/7/2020
 

GIỖ VỢ
Bùi Trung


GIỖ VỢ. (Bài thơ năm cũ)

Ngày này ngày giỗ cô đào .
Tính mua con vịt nấu chao cúng bà.
Hay là làm đại con gà?
Nữa thì nấu cháo nữa thì xé phay.
Hỏng chừng bả thích ăn chay?
Đậu hoe , tàu hủ , dưa leo , xã bằm.
Đêm mơ mặt bả hầm hầm...
Cúng gì mà cúng lùm xùm mất công.
Ngày xưa tui chết vì ông.
Mãi lo ăn nhậu còn tui bạc bài.
Bây giờ ở chốn diêm đài.
Không ăn vẫn sống cần gì bày mâm?
Nếu mà còn vợ trong tâm.
Làm mâm hải sản Tôm, sò, ốc, cua.
Làm thêm nồi lẩu canh chua.
Quay 3 con vịt, cháo 2 con gà.
Đừng mời mấy lão bạn già.
Bày ra ăn nhậu thêm phần tốn hao.
Đời ông lận đận lao đao.
Tiền dư để đó ốm đau có xài.
Ăn nhậu chỉ nhậu lai rai. 
Nhắc với tụi nhỏ...cúng tui bộ bài. /.
[bài tứ sắc...]
Bùi Trung.


(Chú thích:- vợ anh Bùi Trung là cố nghệ sĩ Diệp thủy Ngân)
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199768 visitors (371319 hits) on this page!