Thơ- Vay tình
18/9/2020


    Vay tình ....

Em vay tình một nửa

Trả lãi ... bằng đêm dài

Trong đêm thâu khắc khoải

Mơ thấy mình đi hoang ...

Em vay tình một nửa

Chung giấc mộng người ta

Mơ làm cơn gió lạ

Mơn man người ở xa ...

Em vay tình một nửa

Yêu chi một người dưng

Hoàng hôn về ...lẻ bóng

Chăn dày buốt thịt da

Em vay tình một nửa

Anh trao hết cả phần

Vì em mà đền đáp

Chúng mình dệt cung tơ ...

Em vay tình một nửa...

Thiên đường em làm thơ

Cung đàn Anh lạc lối

Say gối nồng yêu thương ..

Em vay tình một nửa...

Yêu phải biết đợi chờ

Thời gian như phép lạ

Ghép hai mảnh tình xa ..

Tình xa muôn trùng dặm

Yêu cứ mãi thật gần ....

....

- Thuyền giấy -

- Đầu thu 2019 -
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196298 visitors (362804 hits) on this page!