Bỗng dưng nhớ Huế
30/7/2020

 

 

 

            Bỗng dưng nhớ Huế

 

                              Nguyễn thị Mây               BỖNG DƯNG NHỚ HUẾ

Bỗng dưng nhớ Huế thuở nào
Tiếng chuông Thiên Mụ rót vào hư không
Bụi trần quấn quýt gót chân
Tình chưa rũ sạch bâng khuâng cõi về!
Hương trời đất ủ tóc thề
Áo ai tím nhuộm chiều lê thê buồn
Ngỡ ngàng thuyền chở trăng tuôn
Vàng lênh láng nước sông Hương bất ngờ
Thuyền rồng neo giữa dòng thơ
Giọng ai ngọt lịm đôi bờ rưng rưng
Cầu Trường Tiền nối bước chân
Người dưng đến với người dưng ngày ngày
Núi Ngự Bình chạm bóng mây
Thềm rêu phủ kín dấu hài phôi pha
Lăng vua trầm mặc xa hoa
Một thời vang bóng vậy mà...còn đâu!
Người về nhớ Huế dạt dào
Bỏ quên một nửa tim nào có hay!
Nguyễn Thị Mây


 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206720 visitors (389080 hits) on this page!