Lời chúc đầu năm 2022
01-01-2022

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
Tân Xuân thân chúc mọi người
Bình an, mạnh khỏe, nụ cười trên môi
Mong qua cuộc sống nổi trôi
Bởi con cô vít đứng ngồi không yên
Chẳng cầu tài lộc, bạc tiền
Chỉ cần hai chữ ưu phiền lánh xa
Bạn phây khắp chốn gần xa
Tân niên hạnh phúc nhà nhà ấm êm!Nguyễn Thanh Khiết

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199767 visitors (371287 hits) on this page!