Ha khóc
16/10/2020 


HẠ KHÓC

                              Diệu Sa                               


HẠ KHÓC!

Thương lắm một loài hoa

Mang tâm hồn mùa Hạ

Hồn nhiên trong sắc đỏ

Tháng ngày chầm chậm qua

 

Thế rồi một ngày kia

Bão giông dồn dập tới

Bất ngờ phượng gục ngã

Linh hồn em rã rời

 

Sự đời sao ngờ tới

Ngày phượng vĩ về khơi

Đớn đau người trò nhỏ

Cùng theo nhau lên trời

 

Xé lòng người ở lại

Thương trái tim thơ dại

Mong con mãi mỉm cười

Thiên thần cõi an yên

 

Mấy hôm trời bịn rịn

Sắc hạ đỏ mặt đường

Màu máu tim loang lỗ

Xác phượng đổ ven đường

 

Bên trời mây vẫn vương

Hạ vẫn hồng sắc nắng

Không còn em chốn cũ

Hạ khóc...một mùa thương.

Diệu Sa.

Tháng sáu mùa Hạ 2020.

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199768 visitors (371302 hits) on this page!