Trung thu buồn

21/9/2021
TRUNG THU BUỒN

-------------------------------

Trung Thu buồn lắm Chị Hằng ơi .

Đường xá vắng hoe không bóng người .

Tiệm bán lồng đèn dây ngăn cửa .

Cửa hàng bánh kẹo ngáp gió thôi .

Cổ bàn thưởng trăng sao không bánh

Cộ đèn dưới trăng mưa lại rơi .

Chú Cuội buồn thiu rơi nước mắt .

Khiến cho mưa gió phủ đầy trời .

Trung Thu buồn lắm Chị Hằng ơi !

Không trăng không bánh chỉ mưa thôi .

Thằng bé buồn thiu mong mưa tạnh .

Ông lão cười vui nhớ thiếu thời

Kinh Đô, Đồng Khánh nằm chất đống .

Xe tăng, xe điện nằm khơi khơi .

Cám cảnh nổi lòng em bé nhỏ.

Trung thu nầy chẳng có gì vui .

MPH-21-9-2021


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202772 visitors (377741 hits) on this page!