Tưởng niệm Thầy Đặng Quan Điện
18/11/2020

 
Tưởng Niệm Thầy Đặng Quan Điện

               - N L S Bình Dương Hải ngoại-          

Bút ký: 


          Tưởng Niệm Thầy Đặng Quan Điện

                                                      )(

   Trang nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại có viết bài : “ Tưởng Nhớ Thầy Đặng Quan Điện “ nhân ngày cúng giổ của Thầy, 24.11.2017, nói lên khá đầy đủ về công đức của Thầy đối với ngành Nông Lâm Súc miền Nam Việt Nam trước 30.4.1975, chúng ta không cần phải nhắc lại.

   Với công đức của Thầy như mọi người đã thấy, chúng ta là những học trò của Thầy, dù không phải là học trò của Thầy đi nữa, trực tiếp hay gián tiếp, ngành giáo dục Nông Lâm Súc miền Nam có ảnh hưởng và chi phối đến tư tưởng, chuyên môn và đời sống của mình, tôi nghĩ, đều có thọ ơn của Thầy Điện.

   Lại sắp đến ngày cúng giổ của Thầy, Thứ Bảy, 21.11.20 (mùng 7 tháng Mười, Al). Để cùng tưởng niệm Thầy, tôi xin đăng lại bài viết sau đây của trang nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại :

  Thầy Đặng Quan Điện vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 11, năm 2007, sắp tròn 10 năm. Ông ra đi trong sự thương tiếc của những người thân, đồng sự và nhất là với học trò. Với sự thương kính, lòng tri ân họ đã đứng ra lo hậu sự cùng lễ tang Người Thầy của mình thật trang trọng, chu đáo.

   Hầu như giới chức phục vụ trong Ngành Nông Nghiệp Miền Nam Việt Nam, hay những ngành liên quan, đều biết đến sự nghiệp giáo dục của Thầy; một số không nhỏ đã được Thầy trực tiếp hay gián tiếp đào tạo, dạy dỗ.

   Thầy được biết đến là người khai sáng nền giáo dục Kỹ Thuật Nông Lâm Súc bậc Trung Học. Ông giữ chức vụ Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc trong nhiều năm, có công trong việc phác họa, xây dựng, phát triển cùng kiện toàn các Trường Trung Học NLS ở hầu hết các tỉnh thành Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1963 đến năm 1975.

   Suốt đời, Thầy đeo đuổi lý tưởng, cống hiến tài năng nhằm góp phần tạo sự phồn thịnh cho Đất Nước, mang lại ấm no cho Người Dân qua giáo dục Kỹ Thuật Nông Nghiệp. Lý tưởng cao đẹp, kiến thức uyên bác, năng lực xuất chúng, lòng hy sinh, kiên trì suốt đời đeo đuổi, chẳng may không phùng thời, công trình sau mười hai năm xây dựng của Thầy đã bị sự dốt nát, sự tăm tối xóa đi. Nhưng sự nghiệp và công ơn của Thầy vẫn luôn khắc ghi trong tâm tưởng của hàng vạn chuyên viên ưu tú của Ngành đã được Thầy trực tiếp hay gián tiếp đào tạo. Trên hết là đức độ, sự liêm khiết, cùng cung cách giản dị, bình dân của Thầy, một nhân cách lớn, thật cao cả, thật đáng ngưỡng mộ; Thầy là tấm gương sáng ngời cho những thế hệ nối tiếp.

   Sinh thời Thầy được đồng sự, nhân viên và học trò nể trọng, thương kính. Sau khi Thầy vĩnh viễn ra đi, tình cảm tôn kính ấy vẫn luôn được trọn vẹn lưu giữ. Ngày giỗ hàng năm của Thầy được tổ chức tại tư gia, dù đơn sơ đến đâu, ngoài người thân, bà con thân thiết luôn được những người đồng sự, nhân viên và học trò đến tưởng niệm.

   Nhân giỗ thứ mười của Thầy, mong đôi nét ghi lại về Thầy được xem như là nén hương, với tâm thành thấp tưởng nhớ, cùng tỏ lòng thương kính, biết ơn Người Thầy, người dầy công khai sáng hệ thống giáo dục Kỹ Thuật NLS bậc Trung Học mà chúng ta, ít nhiều, hoặc trực tiếp hay gián tiếp được đạo tạo, được thọ ơn dạy dỗ.

  NLS Bình Dương Hải Ngoại

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202762 visitors (377625 hits) on this page!