Người xây dựng. . . .
5/9/2022

Người xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona đã ra đi


Doanh nhân Nguyễn Phú Cường, người đã có công xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona, vừa đột ngột ra đi ở tuổi 62, khi đang tham dự Lễ hội sầu riêng Krông Pắc.

Lễ hội sầu riêng giúp nâng tầm thương hiệu sản phẩm

Krông Pắc đón nhận hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp