Hiểu ý nhau qua huýt gió
27/7/2020
HIỂU Ý NHAU QUA HUÝT GIÓ


 
Ở Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), trên vùng núi cao có một sắc tộc, khoảng 10 ngàn người, có khả năng truyền thông hiểu ý nhau qua âm thanh của huýt gió vang xa khoảng 1-2 km. Nếu ở người điếc thì họ hiểu được qua dấu của tay và môi (ngôn ngữ thân thể - body language), còn người dân của sắc tộc này hiểu ý nhau hay mệnh lệnh do làn sóng âm thanh của huýt gió. Dĩ nhiên, từ còn nhỏ, người lớn đã huấn luyện trẻ con khả năng độc đáo này. Mời quý thân hữu bấm vào YouTube sau đây:
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199767 visitors (371278 hits) on this page!