Nhạc phẩm "Áo Nâu Ngày Đó"
22/10/2020

Trang nhà Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ mến gởi những ai một thời mặc áo "Nâu" đến lớp hãy nghe nhac phẩm : ÁO NÂU NGÀY ĐÓ" của Trịnh Đình Nam & Hương Hồ nghe để nhớ. . .nhớ . . nhớ lắm các bạn ơi. .!!!
https://www.youtube.com/watch?v=jyzwG-pyyj4
https://www.youtube.com/watch?v=jyzwG-pyyj4

Cảm ơn Tác Giả
Trịnh Đình Nam & Hương Hồ


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203229 visitors (380021 hits) on this page!