Tin tương trợ
22/11/2011

 
 
 
                                         

  TIN TƯƠNG TRỢ

 
 
 
 
x-x-x


Kính gởi Quí thân hữu, đồng môn, đồng nghiệp NLS.
Xin đưa tin đến các anh chị về sức khỏe của Thầy LÊ HIỀN LƯƠNG, GS NLS/CT, NLS/ Châu Đốc, NLS/ Vĩnh Bình (Trà Vinh) kính mến.


Những tháng gần đây, thầy tuổi cao sức yếu (85 tuổi) đã nhập viện 2 lần, nay an dưỡng tại gia đình, nhưng kinh tế khó khăn rất cần sự gíup đỡ của các đồng môn, thân hữu tương trợ dù ít hay nhiều cũng là món quà rất quí cho Thầy.


Xin gởi về qua đường Bưu Điện tại địa chỉ: Ông Lê Hiền Lương, nhà số 81 B đường Cao Thắng Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại bàn: 02703.832839.


Thay mặt trang nhà NLSCANTHO-06
Kính chúc quí vị an khang, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc.


BBT website NLSCANTHO-06
Võ Thanh Nghi, NK 1963-68 NLS/CT
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206720 visitors (389095 hits) on this page!