Tin buồn Ông Phùng Lợi
05/10/2022


TIN BUỒNVô cùng thương tiếc báo tin:

Ông PHÙNG LỢI

Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1952 Cần Thơ

Cựu học viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ

NK 1969-1971 Ban Canh Nông

Đã từ trần ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Brisbane- AUSTRALIA

Hưởng Thọ 70 tuổi

 

Toàn thể Thầy, Cô và cựu học viên Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ

“THÀNH KÍNH PHÂN ƯU”

Kính nguyện hương linh Ông PHÙNG LỢI an lạc chốn vĩnh hằng.

-BLL Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Cần Thơ.

-Trang mạng Nông Lâm Súc Cần Thơ.- - - - -  - -

Tin được nhận từ Anh Huỳnh Văn Công:

Vô cùng thương tiết hay tin Anh PHÙNG LỢI cựu h/v NLS/Cantho NK 69-71 Ban CN. Là cựu thành viên gia đình Nông Nghiệp Sydney AUSTRALIA.

Tất cả quý Thầy, Cô, bạn bè, đồng môn, đồng nghiệp trong gia đình NN Úc Châu xin thành thật chia buồn cùng gia đình Anh Phùng Lợi và tang quyến. Cũng xin nguyện cầu cho hương linh Anh LỢI sớm siêu thoát cõi Vĩnh Hằng
. 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202772 visitors (377733 hits) on this page!