An giang BLL
15/8/2021


THÔNG BÁO

V/v: Tạm dừng ngày họp mặt truyền thống 2/9 năm 2021

Trường Nông Lâm Súc tỉnh An Giang

   Kính gởi đến quý Thầy Cô, anh chị và thân hữu trong gia đình Cựu Học Sinh trường TH Nông Lâm Súc An Giang.

  Do tình hình bệnh dịch Covid-19 còn nguy hiểm ở địa phương tỉnh nhà , nên Ban Liên Lạc quyết định dời ngày họp mặt truyền thống hàng năm 2/9/2021 đến năm 2022 cũng tại địa điểm nầy nhà thầy Võ thanh Nghi ở phà An Hòa, xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, tỉnh AG khi chúng ta cảm thấy thật an toàn hết dịch bệnh.

Chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và quý anh chị.

Chúng tôi lấy làm rất tiếc khi đưa ra quyết định này.

    Kính chúc quý Thầy, Cô và tất cả anh chị cựu học sinh an lành qua mùa dịch bệnh nầy.

    TM Ban Liên Lạc:

    Phạm văn Nùng TB

   Huỳnh văn Chờ   PB

 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196282 visitors (362657 hits) on this page!