Ông Vũ văn Tiếp mãn phần
08/9/2021TIN BUỒN


 


 

VÔ  CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

Ông VŨ VĂN TIẾP
Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1937 (Đinh Sửu)
tại Dương Hòa, Tỉnh Hà Nam, VN  
Đã mãn phần lúc 10g27 ngày 06 tháng 9 năm 2021 tại  Easton, Pensylvania, USA.
Hưởng thọ: 85 tuổi.

Là Kỹ Sư Canh Nông K3, Trường QGNLM Blao, CĐ NLS/SG:
-Cựu Quản Đốc Trung Tâm Khảo Cứu NN Nha Hố, Ninh Thuận.
-Cựu Quản Đốc Trung Tâm Rau Hoa Đà Lạt.

- - - - -  

 

(Chúng tôi có thể hiểu nỗi đau của chị  My và các cháu lúc này. Chân thành gửi tới chị lời chia buồn sâu sắc từ tận đáy lòng.)

Kính chúc hương linh Ông 
VŨ VĂN TiẾP sớm về tiên cảnh vãng sanh miền cực lạc.
 - - - - - - - - -

Ban Liên Lạc NLS Cần Thơ, Trang nhà THNLSCantho-06, BLL CĐSPNLS/SG.

"THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"


 
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206719 visitors (389041 hits) on this page!