Tin buồn BS Nguyễn Thanh Lương
20/02/2021
 
   
 
                       
 
 
 

TIN BUỒN

 

    Vô cùng thương tiếc báo tin buồn Bác Sĩ :

     NGUYỄN THANH LƯƠNG

(Là cựu học viên Nông Lâm Súc/Cần Thơ, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh SàiGòn, Phó Đốc Sự, Phó Quận Trưởng, Quận Châu Thành Tỉnh An Giang. Sau 1975 định cư ở Mỹ theo học ngành Y Khoa).

Đã từ trần lúc 2:44 AM February 16 /20/21 at ORANGE COUNTY CALIFORNIA

Hưởng Thọ 70 tuổi

Lễ an táng cử hành tại: FERRARA MORTUARY ¨ Hewes ST Orange County California 92698 ¨ ngày Chúa Nhật 28. February 2021,

Chúng tôi cựu học viên NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ

Xin chân thành phân ưu cùng phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh BS Nguyễn Thanh Lương sớm an hưởng phước lành nơi miền cực lạc.

      Gia đình Nông Lâm Súc/Cần Thơ
     ¨ ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU”

 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203227 visitors (379968 hits) on this page!