Họp mặt truyền thống Nông lâm Súc CT
10/12/2022
Đến hẹn lại lên, ngày họp mặt truyền thống Trường Trung Học Nông-Lâm-Súc Cantho & Nông-Nghiệp Cần Thơ. sẽ tổ chức vào ngày 01 tháng 01 năm 2023,

Kính Mời Thầy, Cô và tất cả học sinh về dự . . .

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, 09 Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202772 visitors (377737 hits) on this page!