Tin buồn Ông Võ văn Sơn
22/6/2022

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông VÕ VĂN SƠN

(tự Võ thành Rõ)

Sinh năm 1954
 tại tỉnh Phong Dinh

-Là cựu h/v Trường TH Nông Lâm Súc Cần Thơ

Đã mãn trần ngày 22 tháng 8 năm 2022

Hưởng thọ 68 tuổi

 An táng ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại quê nhà


  "Cầu mong hương linh Ông Võ Văn Sơn sớm trở về cõi bồng lai tiên cảnh. Lẵng hoa chia buồn hôm nay như một lời nhắn nhủ rằng tất cả bạn thân chúng tôi luôn mãi nhớ về Ông. Mong Ông yên nghỉ và phù hộ cho gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này".

BBT Website thnlscantho-06 - BLL NLS/CT- thành kính chia buồn cùng tang quyến nỗi mất mát nầy, cầu nguyện hương linh Ông Võ văn Sơn sớm tiêu dao cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 199766 visitors (371236 hits) on this page!