Tin Buồn Ông Đinh văn Bé
23/6/2021

Vô cùng thương tiếc báo tin
Ông ĐINH VĂN BÉ

Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1952 tại  Tỉnh Phong Dinh

Là học viên trường Nông Lâm Súc Cần Thơ

Ban Canh Nông NK 1968-1971

Tốt nghiệp khóa 6 SP NLS/SG Ban CN, Giáo Sư Trường NLS Phú Bổn

Đã mãn phần ngày 23 tháng 6 năm 2021 tại Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
Hưởng thọ 69 tuổi # (74)

Cầu nguyện hương linh Ông ĐINH
  VĂN BÉ

sớm tiêu diêu cõi vĩnh hằng.
  
 
T/M BLL Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Trang nhà NLSCantho-06

CĐSP NLS/SG

"THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"

 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 206712 visitors (388967 hits) on this page!