Tin buồn Trần Gia Bửu
18/4/2021Vô cùng thương tiếc báo tin

Ông TRẦN GIA BỬU

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1947 tại Làng Tân Lập Phú
Thủ dầu một Tỉnh Bình Dương

Nghệ danh Ca Nhạc Sĩ PHƯỢNG VŨ

Là học viên trường Nông Lâm Súc Cần Thơ

Ban Canh Nông NK 1965-1968

Tốt nghiệp khóa 2 Kiểm Sự Ngư Nghiệp, Giáo Sư Trường NLS Gò Công

Đã mãn phần ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Orange County USA
Hưởng thọ 74 tuổi

Cầu nguyện hương linh Ông Trần Gia Bửu sớm tiêu diêu cõi vĩnh hằng.
  
T/M BLL Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Trang nhà NLSCantho-06

CĐSP NLS/SG

"THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"
 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203227 visitors (379957 hits) on this page!