Bà Nguyễn thị Ngọc Cúc mãn phần
24/8/2023
          
 

TIN BUỒN


    Vô cùng thương tiếc báo tin :
NGUYỄN THỊ NGỌC CÚC
Pháp danh: DIỆU PHÚC
 

Đã từ trần lúc 21g45, ngày 22 tháng 8 năm 2023
Nhằm ngày 07 tháng 07 Năm Quí Mão

Hưởng Thọ 72 tuổi

Chúng tôi cựu học viên NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ

Xin chân thành phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Bà Nguyễn thị Ngọc Cúc sớm an hưởng phước lành nơi miền cực lạc.

      Gia đình Nông Lâm Súc/Cần Thơ
     ¨ ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU”

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 203229 visitors (380053 hits) on this page!