Tin Buồn; Thân mẫu Hồ Hương mãn phần
16/12/2022
 
     VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
 
 
Top 101 ảnh hoa hồng trắng nền đen đẹp nhất 

Hay tin thân mẫu chị Hương Hồ
( Nls Cần Thơ, Nls Phú Yên ) vừa tạ thế

Cầu nguyện hương linh Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ HỢP mau về hưởng dung nhan  Chúa. Cầu Chúa ban phước lành cho gia đình tang quyến vượt qua giai đoạn khó khăn nầy.

T/M BBT Trang nhà NLS Cần Thơ và bạn bè đồng môn

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị
TRỊNH NAM - HƯƠNG HỒ
"THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 202767 visitors (377675 hits) on this page!