Ông Nguyễn hữu Phước từ trân
26/8/2021

Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Tang Quyến của Bà Lê Thị Tâm

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1944 Mỹ Xuyên, Ba Xuyên.

Đã từ trần ngày 22 tháng 8 năm 2021 
Nhằm ngày 15 tháng 7 âl năm Tân Sữu
Tại Chùa Phước Lâm, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng
Hưởng thọ 77 tuổi

Thầy Nguyễn Hữu Phước cựu học viên TH NLS Bảo Lộc NK 1963-1966.
Tốt nghiệp K1/ SP NLS/SG
Ban Mục Súc
Là Hiệu Trưởng Trường TH NLS/ Ba Xuyên

Tập thể Giáo viên, Học viên Trường Nông-Lâm-Súc/CT
Ban Liên Lạc SP NLS/SG, Trang nhà Trường Nông-Lâm-Súc Cần Thơ xin chia buồn cùng gia quyến bạn đồng môn NGUYỄN HữU PHƯỚC 

Kính chúc Ông Nguyễn Hũu Phước sớm về cỏi niết bàn, vãng sanh miền cực lạc.


"THÀNH KÍNH  PHÂN  ƯU"
- - - - - -
( nhận nguồn tin từ facebook của Đi Dương trang NLS Ba Xuyên)

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196287 visitors (362711 hits) on this page!